Guió i direcció:
Assistent de guió:
Operadora de càmera:
Operador de so:
Edició:
Producció:
Musica:
Producció executiva:

David Mauas
Joan Ripollés
Rachel Rusinek
César Fernández, Shinya Kitamura
Pau Valiente, Víctor Vidal
Montserrat Guiu
Xavier Maristany
Miquel Álvarez, Esther Prim