Cadena:
Data de producció:
Duració:

Productora associada:

TVC - Canal 33
2003-2004
55 minuts

Televisió de Catalunya
Medianimación