Actors:
Equip Creatiu
Direcció:
Realització:
Producció executiva:

Marga Mintaka

Miquel Mellado
Amparo Solís, Jordi Segú, Clara Xuclà
Miquel Alvarez, Esther Prim