Cadena:

Gènere:
Target:
Data de producció:
Núm. de programes:
Duració:

TVE – La 2
Espai del programa LEONART
Espai de ficció
Infantil - Juvenil
2006 - 2007
67 peces
6,30 minuts