Direcció:
Realització:
Producció executiva:
Guió:
Comentarista:
Direcció Artística:
Producció:
Grafisme:

Marcel Gorgori
Amparo Solís
Miquel Álvarez
Marcel Gorgori
Roger Alié
Manel Trias
Esther Prim
Oriol Carrasco