Presentadora:
Equip Creatiu
Idea i direcció:
Producció
Producció executiva:

Estel Llobet

Amparo Solís, Miquel Álvarez
Montserrat Guiu
Miquel Alvarez, Esther Prim