Cadena:
Gènere:
Target:
Data de producció:
Núm. de programes:
Duració per programa:

Geoplaneta TV
Reportatges de viatges
Familiar
2002
14 episodis
30 minuts